O medu...

MED Je nejznámější a nejdůležitější včelí produkt. Je to hodnotná dietetická potravina, sladidlo a "lék". Včely posbírají nektar nebo medovici a jiné sladké šťávy rostlinného původu, které obohatí látkami z vlastního těla (enzymy a živočišné bílkoviny z hltanových žláz), pozmění ve svém trávicím ústrojí a uskladní v plástech, kde pak tato hmota dozrává v med.
 

 

  • květový med

Květový med je přírodní koncentrát nektaru z květů rostlin, v převážné většině z rostlin léčivých. Je snadno stravitelný díky vyššímu obsahu jednoduchých cukrů - glukózy a fruktózy. Obsahuje pylová zrna různých rostlin, které obohacují med o významné přírodní látky s povzbuzujícími účinky - rostlinné hormony, éterické oleje, aromatické látky apod. Květový med je velice ceněn v lidovém léčitelství.

  • medovicový (tmavý) med

Medovicové (lesní) medy jsou zpravidla tmavší, což způsobují rostlinná barviva, obsažená v míze dřevin. V porovnání s květovými medy obsahují více fruktózy a dextrinů, ale hlavně větší množství minerálních látek a stopových prvků, prospívajících lidskému organismu. Mají charakteristickou, velmi lahodnou vůni a chuť, pro které jsou tyto medy velice oblíbené, žádané a ceněné - zvláště v Evropě.

  • smíšený med

Smíšený med je směsí určitého podílu medů nektarových - květových a medů medovicových - lesních. Proto obsahuje přírodní látky jak z nektarií např. léčivých rostlin, tak i cenné minerální látky a stopové prvky z lesních medů. Smíšený med má výhody květového i medovicového medu. Smíšený med je velice hodnotný, u nás značně rozšířený a oblíbený. Mísení různých druhů medu je přirozené již při zpracování včelami v úlu. Záměrným mísením různých druhů lze vhodně upravit chuť, vůni i barvu medu.

  • pastovaný  med

Pastovaný med (neboli také krémový) je přírodní včelí květový med, který brzy po vytočení z plástů, kdy začíná tuhnout se po několik dnů pomalu míchá v pastovacím zařízení, až se stane krémovým. V takto jemně za studena pastovaném medu zůstávají neporušeny enzymy, minerální látky a vitamíny po dlouhou dobu. 

 

proč krystalizuje med?

Nejen včelaři, ale i mnoho spotřebitelů medu ví z vlastních zkušeností, že některé druhy medu tuhnou rychle, některé po určité době a některé neztuhnou nebo nezkrystalizují vůbec. Nemá to nic společného s přidáváním cukru. Je to pouze zcela přirozená vlastnost medu, který je mimo plást. Med je ve své prodejní podobě prakticky přesycený roztok. Med v tekutém stavu vydrží jenom určitou dobu. Pomalu přechází do pevného, případně krystalického stavu. Může to dojít tak daleko, že med dostaneme z nádoby jen s velkou námahou.

U jednotlivých medů je různý poměr hroznového a ovocného cukru. Medy s vyšším obsahem hroznového cukru tuhnou rychleji. Mezi tyto medy počítáme med řepkový, smetankový a částečně i některé medy z ovocných stromů. Pokud je v medu vyšší obsah cukru ovocného, trvá tuhnutí dlouho, někdy dokonce velmi dlouho. Typickým příkladem je med akátový, který může zůstat v tekutém stavu až dva roky.

Medovicové medy jsou někde mezi tím; tuhnou několik týdnů nebo měsíců. Výjimku tvoří medovicové medy (většinou smrk a modřín), které obsahují melecitózu. jedná se tzv. o trojitý cukr - dvě molekuly hroznového a jedna molekula ovocného cukru. Tento med, který rychleji tuhne v nádobě mají některé maminky rády, protože děti neumažou tuhým medem stůl tak hodně jako tekutým.

 

jak ztekutit med?

Zkrystalizovaný med můžeme bez poškození opět udělat tekutým zahřátím ve vodní lázni na teplotu 40°C.

Avšak příliš vysoká teplota medu škodí. Delší zvýšení na 45°C poškodí enzym invertázu, která je termolabilní a krátkodobý ohřev na 70°C ji zničí. Takový med nemůžeme označit již jako přírodní.

V některých zámořských zemích se stalo bohužel zvykem zahřívat med na teplotu 70 - 75°C. Schopnost krystalizace se tím podstatně zmenší, nebo dokonce odstraní. Tato metoda je provozována proto, že většina zákazníků požaduje med tekutý. Tento med může v regále stát dlouho, aniž zkrystalizuje. Není to ale již plnohodnotný med.